Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Łukasz Fiedeń

dr Łukasz Fiedeń

tel. +48/12-664-5319, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.38

 

Email: lukasz.fieden[at]uj.edu.pl

Konsultacje: informacje w USOSweb

Geograf, adiunkt w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa. Do 2022 r. doktorant w Zakładzie Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotował pracę doktorską pt. Strategie mobilności i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego, a wcześniej ukończył studia magisterskie na kierunku e-gospodarka przestrzenna (praca magisterska: Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4) i licencjackie na kierunku geografia w specjalności gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny (praca licencjacka: Dostępność komunikacji publicznej w miejscowościach gminy Brzozów). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (START) w 2020 r. Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w tym Komisji Geografii Komunikacji. Jest współpracownikiem Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, oraz firmy Batko Consulting. W Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie prowadzi zajęcia z geografii w ramach Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Prywatnie kolekcjoner monet, banknotów i modeli autobusów, a także Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (I stopnia). Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy IGiGP UJ.

Zainteresowania badawcze

zrównoważona mobilność miejska, strategie mobilności na obszarach wiejskich, dostępność transportowa, funkcjonowanie i organizacja transportu zbiorowego, elektromobilność, planowanie przestrzenne, wpływ inwestycji drogowych na użytkowanie gruntów i jakość życia w skali lokalnej i regionalnej, zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii człowieka, postrzeganie klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych, geografia polityczna, dostępność centrów nowoczesnych usług biznesowych, modele struktur funkcjonalno-przestrzennych, konflikty wokół terenów zielonych w miastach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność

Publikacje w czasopismach

 1. Fiedeń Ł., Štraub D., 2023, The importance of ticket price in public transport in non-metropolitan rural areas in Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 59, 57–68. DOI: 10.12775/bgss-2023-0004. MEiN: 100 pkt.
 2. Kołoś A., Fiedeń Ł., Taczanowski J., Parol A.R., Gwosdz K., Guzik R., Łodziński J., 2023, Evolution of second-generation electromobility in public transport in Polish cities, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 26(1), 22–39. DOI: 10.4467/2543859XPKG.23.002.17399. MEiN: 70 pkt.
 3. Fiedeń Ł., 2023, W różnorodności (geograficznej) siła!, Alma Mater, 236–240, 106–108. on-line
 4. Fiedeń Ł., Piątek D., Krąż P., 2022, 10 lat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 168, 73–92. DOI: 10.4467/20833113PG.22.017.17118.
 5. Micek G., Pietrzko M., Fiedeń Ł., 2022, Czasowo-przestrzenna ewolucja i czynniki kształtujące rozmieszczenie przemysłu wysokiej techniki w polskich gminach, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 167, 91–117. DOI: 10.4467/20833113PG.22.009.16222. MEiN: 70 pkt.
 6. Guzik R., Kołoś A., Taczanowski J., Fiedeń Ł., Gwosdz K., Hetmańczyk K., Łodziński, J., 2021, The Second Generation Electromobility in Polish Urban Public Transport: The Factors and Mechanisms of Spatial Development, Energies, 14, 7751. DOI: 10.3390/en14227751. MEiN: 140 pkt., IF 2021: 3,252
 7. Fiedeń Ł., 2021, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (25-26.11.2021 r.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24(4), 75–76. on-line
 8. Gorczyca K., Kocaj A., Fiedeń Ł., 2020, Large housing estates in Poland – a missing link in urban regeneration?, European Planning Studies, 28(10), 2020–2039. DOI: 10.1080/09654313.2019.1687653. MEiN: 100 pkt., IF 2020: 3,269
 9. Gwosdz K., Domański B., Działek J., Fiedeń Ł., Górniak A., Guzik R., Kwiatkowski T., Świgost-Kapocsi A., 2020, Rozwój lokalny i regionalny Małopolski (bilans trzech dekad przemian). Część I, Casus, 96/97, 108–117. on-line
 10. Gwosdz K., Domański B., Działek J., Fiedeń Ł., Górniak A., Guzik R., Kwiatkowski T., Świgost-Kapocsi A., 2020, Rozwój lokalny i regionalny Małopolski (bilans trzech dekad przemian). Część II, Casus, 98/99, 97–106. on-line
 11. Fiedeń Ł., 2019, Changes in land use in the communes crossed by the A4 motorway in Poland, Land Use Policy, 85, 397–406. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.04.025. MEiN: 140 pkt., IF 2019: 3,682.
 12. Fiedeń Ł., 2017, Accessibility of Brzozów by public transport on a local, regional and national scale, Urban Development Issues, 53, 37–46, DOI: 10.1515/udi-2017-0004. MEiN: 40 pkt.
 13. Franczak P., Fiedeń Ł., Grzeszna K., Działek J., Biernacki W., 2017, Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 151, 27–51, DOI: 10.4467/20833113PG.17.021.8033. MEiN: 70 pkt.
 14. Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers? Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 212–223. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2016.08.002. MEiN: 100 pkt., IF 2016: 1,603.

Monografie

 1. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2022, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie małopolskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line MEiN: 120 pkt.
 2. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie kujawsko-pomorskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line MEiN: 120 pkt.
 3. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line MEiN: 120 pkt.
 4. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie warmińsko-mazurskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line MEiN: 120 pkt.
 5. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie zachodniopomorskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. MEiN: 120 pkt. on-line
 6. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2020, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line MEiN: 120 pkt.
 7. Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., 2019, Understanding Flood Preparedness. Flood Memories, Social Vulnerability and Risk Communication in Southern Poland, Springer, Cham. on-line MEiN: 120 pkt.
 8. Fiedeń Ł., 2019, Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line MEiN: 120 pkt.
 9. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2019, Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna – województwo małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków. on-line
 10. Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Górecki J., Jarzębiński M., Rotter-Jarzębińska K., Fiedeń Ł., 2019, Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa. on-line
 11. Śleszyński P., Komornicki T., Rosik P., Duma P., Goliszek S., Kubiak Ł., Wiśniewski R., Guzik R., Fiedeń Ł., Kocaj A., Kołoś A., Wiedermann K., 2019, Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem: raport syntetyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk. on-line
 12. Działek J., Biernacki J., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., 2017, Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line MEiN: 120 pkt.

Rozdziały w monografiach

 1. Fiedeń Ł., 2021, Wieś Turze Pole –  przemiany funkcjonalne przestrzeni [w:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 3, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 387– 410. DOI: 10.53098/978-83-66470-85-9.
 2. Fiedeń Ł., 2020, Pokrycie terenu i użytkowanie gruntów [w:] Fiedeń Ł., Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 261–278. on-line
 3. Fiedeń Ł., 2020, Położenie geograficzne i administracyjne [w:] Fiedeń Ł., Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 17–22. on-line
 4. Fiedeń Ł., 2020, Preferencje wyborcze mieszkańców [w:] Fiedeń Ł., Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 193–226. on-line
 5. Fiedeń Ł., 2020, System transportowy i mobilność mieszkańców [w:] Fiedeń Ł., Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 179–192. on-line
 6. Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., 2020, Planowanie przestrzenne [w:] Fiedeń Ł., Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 301–314. on-line
 7. Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Surmacz-Wybrańczyk M., 2020, Osadnictwo i warunki mieszkaniowe [w:] Fiedeń Ł., Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 143–162. on-line
 8. Świgost-Kapocsi A., Fiedeń Ł., 2020, Charakterystyka demograficzna oraz poziom i jakość życia mieszkańców [w:] Fiedeń Ł., Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 125–142. on-line
 9. Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., 2019, Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach – przykład Magurskiego Parku Narodowego [w:] Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 7, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 25–44. on-line
 10. Fiedeń Ł., 2018, Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic [w:] Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 5, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 25–38. on-line
 11. Fiedeń Ł., 2018, Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów [w:] Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 6, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 11–40. on-line
 12. Franczak P., Fiedeń Ł., Biernacki W., Działek J., Listwan-Franczak K., Grzeszna K., 2018, Przyczyny i przebieg powodzi w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w czerwcu 2009 r. oraz jej zapis w pamięci mieszkańców [w:] Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 5, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 39–60. on-line
 13. Fiedeń Ł., 2017, System transportowy wsi w Paśmie Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 339–349. on-line
 14. Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., 2017, Planowanie przestrzenne na obszarze gmin Pasma Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 325-337. on-line
 15. Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P., 2017, Osadnictwo i uwarunkowania mieszkaniowe gmin na obszarze Pasma Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 225-240. on-line
 16. Fiedeń Ł., Filiks M., 2016, Ocena regularności kursowania autobusów na linii 194 w Krakowie [w:] Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, tom 4, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 25–39. on-line

Rozdziały w monografiach (inne)

 1. Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Baron M., Fiedeń Ł., Hetmańczyk M., Jasik A., 2023, Potencjał Przemysłu Przyszłości, [w:] K. Gwosdz, M. Hetmańczyk, Radom Przyszłości:„(re)Aktywacja, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Radom, 25–52. on-line
 2. Fiedeń Ł., 2021, Na peryferiach – wykluczeni transportowo [w:] Defus A., Jodłowiec K., Kopiejka M., Rozwadowska K., Sikora K., Zawiślak B., Projektor Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 98–99. on-line
 3. Fiedeń Ł., 2021, On the periphery: The problem of transport exclusion [in:] Defus A., Jodłowiec K., Kopiejka M., Rozwadowska K., Sikora K., Zawiślak B., Jagiellonian Projector, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 98–99. on-line
 4. Gwosdz K., Domański B., Działek J., Fiedeń Ł., Górniak A., Guzik R., Kwiatkowski T., Świgost-Kapocsi A., 2020, Rozwój lokalny i regionalny Małopolski – bilans trzech dekad przemian [w:] Kozioł M., Korbiel P., Lipszyc B. (red.), Wspólnota Małopolska. 30-lecie odrodzenia samorządu gminnego w Małopolsce, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, 393–418. on-line
 5. Fiedeń, Ł., Listwan-Franczak, K., Franczak, P., 2018, Magurski Park Narodowy a polityka przestrzenna graniczących z nim gmin [w:] Pociask, M. (red.), Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów, 129–135. on-line
 6. Franczak, P., Listwan-Franczak, K., Fiedeń, Ł., 2018, Zmiany w zabudowie wsi na obszarze Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny od lat 30. XX w. [w:] Pociask, M. (red.), Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów, 119–128. on-line
 7. Anyszewska B., Fiedeń Ł., Kaznowski M., Masłowski T., 2016, Środowisko przyrodnicze Turzego Pola [w:] Szul R., Tabasz W., Kaznowski M. (red.), Turze Pole. Dziedzictwo historyczne i kulturowe rodzinnej wsi prof. Waleriana Pańki, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Warszawa – Brzozów – Turze Pole, 81–107.

Redakcje monografii

 1. Fiedeń Ł. (red.), 2020, Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line
 2. Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 8, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 3. Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 7, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line
 4. Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 6, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line
 5. Listwan-Franczak K., Franczak P., Fiedeń Ł. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 5, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. on-line

Redakcje tomów czasopism

 1. Fiedeń Ł., Piątek D., 2022, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 169. on-line
 2. Fiedeń Ł., Piątek D., 2022, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 168. on-line
 3. Fiedeń Ł., Piątek D., 2022, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 167. on-line

Międzynarodowe

Finansowane ze środków Horizon 2020

W toku

 • TWINNING H2020-WIDESPREAD-2020-5: Building excellence in research of human-environmental systems with geospatial and Earth observation technologies (HES-GEO), Horizon 2020 research and innovation programme: No 952327, 2021–2023, wykonawca, budżet: 898 250 €.

Krajowe

Finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki

W toku

 • SONATA: Społeczne procesy kształtowania przestrzeni miast w dobie adaptacji do zmian klimatu, NCN: 2021/43/D/HS4/00851, 2022–2025, wykonawca, budżet: 369 786 zł

Zakończone

 • PRELUDIUM: Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego, NCN: 2018/29/N/HS4/02742, 2019–2022, kierownik projektu, budżet: 134 126 zł.
 • OPUS: Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej, NCN: 2016/21/B/HS5/00437, 2017–2021, wykonawca, budżet: 243 880 zł.
 • OPUS: Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Relacje, mechanizmy i zmienność w czasie, NCN: 2015/17/B/HS4/00338, 2016–2019, wykonawca, budżet: 275 088 zł.
 • SONATA: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w jej kształtowaniu, NCN: 2012/05/D/HS4/01328, 2013–2017, wykonawca, budżet: 201 300 zł.
 • SONATA BIS: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych, NCN: 2012/05/E/HS4/01601, 2013–2017, wykonawca, budżet: 164 620 zł.

Finansowane ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego

W toku

 • Elektromobilność w zrównoważonym transporcie publicznym, 2022–2023, wykonawca, budżet: 5 200 zł

Zakończone

 • Strategie mobilności w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, 2022, wykonawca, budżet: 21 000 zł

 • Rola ruchów miejskich, społecznych i oddolnych inicjatyw sąsiedzkich w relacji człowiek – środowisko, 2022, wykonawca, budżet: 12 000 zł

 • Mobilność oraz postawy społeczne mieszkańców wiejskiej części gminy Brzozów, 2020–2021, kierownik projektu, budżet: 5 900 zł

 • Krakowski PAnel ROcznik 2002+ – Jagielloński Panel (K-PARO), 2020–2021, wykonawca, budżet 30 000 zł.

 • Strategie mobilności mieszkańców wiejskiej części gminy Brzozów, 2019-2020, kierownik projektu, budżet: 8 000 zł.

 • Strategie mobilności mieszkańców w dynamicznie zmieniającym środowisku geograficznym wsi na przykładzie Turzego Pola, 2018–2019, kierownik projektu, budżet: 5 477 zł.

Międzynarodowe

 1. Centrality in the Age of Dispersion, 28–29.09.2023, Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, referat: How stakeholders’ involvement could build resilient urban communities (z: K. Gorczyca, M. Miśkowiec, A. Świgost-Kapocsi).
 2. The Royal Geographical Society – Institute of British Geographers Annual International Conference, 29.08–1.09.2023, Royal Geographical Society, Institute of British Geographers, Londyn, referat: 140 years of electromobility in Europe. The first and second generation electric public transport competition or cooperation? (współautor, z: J. Taczanowski, R. Guzik, K. Gwosdz, A. Kołoś, J. Łodziński, A.R. Parol).
 3. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, 24–26.05.2023 r., Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Szczecin, referat: 140 lat elektromobilności w Europie. Elektromobilność pierwszej i drugiej generacji w transporcie publicznym - konkurencja czy współpraca? (współautor, z: A. Kołoś, J. Taczanowski, R. Guzik, K. Gwosdz, A.R. Parol, J. Łodziński).
 4. Urban Transitions 2022. Integrating urban and transport planning, environment and health for healthier urban living, 8–10.11.2022 r., Elsevier, Barcelona, poster: Butterfly effect for environmental justice in urban areas. Case study of Zakrzówek in Kraków, Poland (współautor, z: K. Gorczyca, M. Miśkowiec, A. Świgost-Kapocsi).
 5. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, 30–31.05.2022 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Warszawa, referat: Wykluczenie transportowe pozametropolitalnych obszarów wiejskich wschodniej Polski.
 6. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, 25–26.11. 2021 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Kraków, referat: Determinanty wyboru transportu publicznego jako głównego środka transportu w obszarach peryferyjnych.
 7. World Urban Forum, 26–30.06.2022 r., United Nations, Katowice, poster: Butterfly effect for environmental justice in urban areas. Case study of Zakrzówek in Kraków, Poland (z: K. Gorczyca, M. Miśkowiec, A. Świgost-Kapocsi).
 8. 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe, 28.06–1.07.2021 r., Faculty of Science, Charles University, Prague, referat: Mobility strategies for commuting in Eastern Poland.
 9. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, 15–16.10. 2020 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Kraków, referat: Dostępność transportu publicznego i mobilność mieszkańców w obszarach peryferyjnych o funkcjach rolniczych.
 10. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, 9–10.05.2019 r., Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Łódź, referat: Badania nad rozwojem transportu publicznego na obszarach wiejskich w Polsce – stan obecny i perspektywy.
 11. Participatory Spatial Planning – Processes, Challenges and Tools, 15.05.2018 r., Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Social participation and conflict around the boundaries of districts in Kraków (z: K. Gorczyca, K. Gwosdz, B. Domański, M. Surmacz-Wybrańczyk, A. Zborowski).
 12. 3rd Disaster Risk Reduction Conference 2017, 12–13.10.2017 r., Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, referat: Flash flood hazard in small towns of the Sudety Foothills in 2010–2016 (współautor, z: P. Franczak, J. Działek, K. Listwan-Franczak, W. Biernacki).

Krajowe

 1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne przemiany społeczno-demograficzne w Polsce i na świecie”, 23–24.10.2023 r., Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, referat: Refleksje na temat prognozy ludności na lata 2023 -2060 w kontekście rozwoju miast w Polsce (współautor, z: A. Zborowski).
 2. POLREG 2023. III Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych „Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce”, 22–24.10.2023 r., Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, referat: Jak trudny jest dojazd do miasta… Strategie mobilności mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
 3. POLREG 2023. III Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych „Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce”, 22–24.10.2023 r., Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, referat: Wbrew pesymizmowi? Potencjał rozwojowy Radomia w obliczu cyfryzacji i kulturyzacji gospodarki (współautor, z: M. Murzyn-Kupisz, M. Baron, K. Gwosdz, K. Hetmańczyk, M. Hetmańczyk, A. Świgost-Kapocsi, A. Sobala-Gwosdz, Ł. Zaborowski).
 4. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, 20–22.10.2022 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Wykorzystanie transportu publicznego w dojazdach na obszarach wiejskich.
 5. 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności, 25–27.11.2022 r., Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii UP, Kraków, referat: Wykluczenie transportowe a strategie mobilności mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich
 6. 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności, 25–27.11.2022 r., Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii UP, Kraków, referat: Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, czyli 11 edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy w Krakowie
 7. VI Colloquium Przyszłość śląskich miast. Miasta kreujące się. Od kreatywnego myślenia do wprawnego wdrażania, 16.11.2022 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Katowice, poster: Elektromobilna droga do kreowania nowoczesnych i atrakcyjnych metropolii (współautor, z: J. Taczanowski, A. Kołoś, R. Guzik, J. Łodziński, A.R. Parol, K. Gwosdz).
 8. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, 21–23.10.2022 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Związki między dostępnością transportu publicznego a strategiami mobilności mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich.
 9. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, 21–23.10.2022 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: O tym jak trudny jest dojazd do miasta.
 10. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, 22–24.10.2021 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Zmiany dostępności transportu publicznego w gminie Brzozów w latach 2015–2019.
 11. Kongres Polityki Miejskiej, 7–8.06.2021 r., Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kielce, referat: Mobilność w strefach funkcjonalnych miast średnich.
 12. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Człowiek w zmieniającym się środowisku”, 23–25.10.2020 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Mobilność mieszkańców peryferyjnych gmin o funkcjach turystycznych (Lutowiska i Mikołajki).
 13. Kongres Polityki Miejskiej, 14–16.11.2019 r., Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kielce, referat: Mobilność w strefie oddziaływania miast średnich.
 14. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Systemowe podejście w badaniach geograficznych”, 18–20.10.2019 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Dostępność transportu publicznego i mobilność mieszkańców Turzego Pola.
 15. Dni Planisty – „małe miasta i obszary wiejskie”, 28–29.03.2019 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, referat: Zmiany dostępności transportu publicznego w gminie Brzozów.
 16. Dni Planisty – „małe miasta i obszary wiejskie”, 28–29.03.2019 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, poster: Dostępność transportu publicznego na obszarach wiejskich w strefie oddziaływania miast średnich (z: G. Spytkowski, J. Łodziński).
 17. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Perspektywy badań środowiska geograficznego”, 19–21.10.2018 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Dostępność kapitału ludzkiego dla krakowskich skupień centrów nowoczesnych usług biznesowych.
 18. VII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce", 20–21.06.2018 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Narzędzia GIS w ocenie wpływu autostrady na zmiany użytkowania gruntów.
 19. XXXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Nowe-stare przestrzenie w miastach”, 19–20.04.2018 r., Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódź, poster: Granice dzielnic samorządowych jako pole konfliktu w przestrzeni miejskiej Krakowa (współautor, z: K. Gorczyca, M. Surmacz-Wybrańczyk, K. Gwosdz, A. Zborowski, B. Domański).
 20. IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 24–25.03.2018 r., Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Chemii, UMK, Toruń, referat: Planowanie przestrzenne a duże inwestycje drogowe – przykład autostrady A4.
 21. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców – stan obecny i wyzwania przyszłości”, 20–22.10.2017 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Wpływ autostrady na jakość życia mieszkańców i funkcjonowanie społeczności lokalnych.
 22. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców – stan obecny i wyzwania przyszłości”, 20–22.10.2017 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, poster: Autostrada A4 jako przyczyna zmian użytkowania ziemi.
 23. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców – stan obecny i wyzwania przyszłości”, 20–22.10.2017 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Zapis przebiegu powodzi błyskawicznej w czerwcu 2009 r. w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w pamięci mieszkańców (współautor, z: P. Franczak, J. Działek, K. Listwan-Franczak, W. Biernacki, K. Grzeszna).
 24. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Geografia a przemiany współczesnego Świata – nowe trendy badawcze”, 13–15.10.2016 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, referat: Powódź w maju 2010 r. w Bieruniu jako przykład katastrofy synergicznej (z: P. Franczak, J. Działek, K. Listwan-Franczak, W. Biernacki).
 25. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Geografia a przemiany współczesnego Świata – nowe trendy badawcze”, 13–15.10.2016 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, poster: Transport publiczny w Paśmie Policy.
 26. 38. Zjazd Naukowych Kół Geografów, 14–15.11.2015 r., Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego, Kraków, referat: Dostępność komunikacji publicznej w miejscowościach gminy Brzozów.
 27. Walka o Złotą Sowę, 13–14.11.2015 r., Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego, Kraków, referat: Funkcjonowanie linii autobusowej 194 w przestrzeni Krakowa (z. D. Dzięgiel, M. Filiks).

Prowadzący zajęcia na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna, geografia, e-gospodarka przestrzenna (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ):

Obecnie:

 • Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej, wykład – od r.ak. 2023/2024,
 • Proseminarium licencjackie, ćwiczenia – od r.ak. 2023/2024,
 • Pracownia licencjacka, ćwiczenia – od r.ak. 2023/2024,
 • Projekty II rok, ćwiczenia – od r.ak. 2023/2024,
 • Geografia regionalna świata, wykład – od r.ak. 2022/2023,
 • Geografia rolnictwa, wykład, ćwiczenia – od r.ak. 2022/2023,
 • Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej, ćwiczenia – od r.ak. 2022/2023,
 • Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa) – od r.ak. 2021/2022,
 • Geografia transportu, wykład, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe – od r.ak. 2021/2022,
 • Metody analizy przestrzennej, ćwiczenia – od r.ak. 2021/2022,
 • Metody badań geografii ludności i demografii, ćwiczenia  – od r.ak. 2021/2022,
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem, konwersatorium – od r.ak. 2021/2022,

W poprzednich latach:

 • Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania, ćwiczenia – w r.ak. 2022/2023,
 • Techniki opracowania dokumentów planistycznych: studium i plan, konwersatorium – w r.ak. 2022/2023,
 • Geoinformatyka, ćwiczenia: w r.ak. 2021/2022,
 • Graficzna prezentacja danych geograficznych, ćwiczenia – w l.ak: 2017/2018–2021/2022,
 • Statystyka, ćwiczenia – w l.ak: 2018/2019–2021/2022
 • Projekt Wolontariat, opieka – w r.ak. 2020/2021
 • Pracowania ogólna, ćwiczenia – w r.ak. 2017/2018,
 • Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych, ćwiczenia terenowe – w r.ak. 2017/2018,

 • Współzałożyciel i prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
 • Współpracownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ,
 • Współpracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,
 • Współpracownik zespołu opracowującego Strategię Kampusu UJ,
 • Współpracownik Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w tym Komisji Geografii Komunikacji,
 • Członek Komisji Rewizyjnej oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Redaktor witryny glor.geo.uj.edu.pl.
 • Koordynator wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2023,
 • Koordynator wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Geografia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2023,
 • Członek zespołu ds. programu doktorskiego w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 2019–2023,
 • Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022,
 • Członek Rady Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2017–2021,
 • Członek Rady Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, 2019–2021,
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowych:
 • Earth as a Human-Environmental System: Challenges and Dynamics, 2024,
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, 2021,
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, 2020,
 • 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności, 2022,
 • XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, 2022,
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii” – sekretarz, 2021,
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Człowiek w zmieniającym się środowisku” – sekretarz, 2020,
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Systemowe podejście w badaniach geograficznych” – przewodniczący, 2019,
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Perspektywy badań środowiska geograficznego” – przewodniczący, 2018,
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców – stan obecny i wyzwania przyszłości”, 2017,
 • Recenzent w międzynarodowych czasopismach Sustainable Cities and Society, Bulletin of Geography. Socio-economic Series i Urban Development Issues, a także krajowym: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG.

 • Ekspert w projekcie Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, realizowanym w ramach unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego, którego koordynatorem jest Ministerstwo Infrastruktury, 2023–2025
 • Ekspert w panelu „Mobilność inkluzywna – realny trend czy slogan? – W jaki sposób planować politykę transportową miast w erze nowej mobilności, aby zaspokoić potrzeby wszystkich grup społecznych?” podczas warsztatów dla samorządów CoMobility, zlecający: Uniwersytet Warszawski, 2023.
 • Analiza ciążeń do miast z wykorzystaniem danych o czasie dojazdu oraz rangi miast wraz obliczeniem zaplecza ludnościowego miast z uwzględnieniem dojazdów uczniów do szkół, zlecający: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2023.
 • Ekspert w panelu Wpływ funduszy europejskich 2014–2020 na rozwój społczeno-gospodarczy Polski Wschodniej, zlecający: Wolański sp. z o.o., 2023.
 • Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz analizy dostępności transportu publicznego dla Gminy Tłuszcz, zlecający Adminis Sp. z o.o., 2023.
 • Transport i mobilność na Kampusie UJ – dostępność transportowa Kampusu, diagnoza stanu obecnego, dobre przykłady rozwiązań z uczelni światowych, propozycje rozwiązań dla Kampusu UJ, zlecający: Uniwersytet Jagielloński, 2022 (z: D. Štraub).
 • Analiza ciążeń do miast z wykorzystaniem danych o czasie dojazdu oraz rangi miast, zlecający: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2022.
 • Delimitacja obszaru funkcjonalnego na rzecz Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, zlecający Adminis Sp. z o.o., 2022.
 • Ekspert w panelu Problemy rozwoju regionów międzymetropolitalnych podczas I Kongresu Radom Przyszłości, zlecający: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, 2022
 • Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej (oraz map) dla gmin i powiatu gorlickiego, zlecający Adminis Sp. z o.o., 2021.
 • Aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej – konsultacje w zakresie komponentu gospodarka i rynek pracy w obrębie wyzwania Przyciąganie i zatrzymywanie potencjału ludzkiego (przyciąganie i zatrzymywanie talentów), zlecający: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2021.
 • Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem, zlecający: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2019 (z: P. Śleszyński, T. Komornicki, P. Rosik, P. Duma, S. Goliszek, Ł. Kubiak, R. Wiśniewski, R. Guzik, A. Kocaj, A. Kołoś, K. Wiedermann).
 • Analiza atrakcyjności dla inwestorów z sektora Business Process Outsourcing, Shared Service Centers, Information Technology Outsourcing miast średnich, w których funkcjonują Wyższe Szkoły Zawodowe oraz określenie optymalnych kierunków wsparcia powyższych podmiotów ze środków europejskich, zlecający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019 (z:  K. Gwosdz, A. Sobala-Gwosdz, J. Górecki. M. Jarzębiński, K. Rotter-Jarzębińska).
 • Dostępność zewnętrzna Szczecina, zlecający: Związek Liderów Sektora Usług Biznesu (ABSL), 2019.
 • Dostępność zewnętrzna, współpraca firm z otoczeniem lokalnym, formy obsługi inwestorów w Katowicach, zlecający: Związek Liderów Sektora Usług Biznesu (ABSL), 2019.
 • Dostępność czasowa w transporcie indywidualnym i publicznym oraz jakość życia i zaplecza biznesowego w Warszawie, zlecający: Związek Liderów Sektora Usług Biznesu (ABSL), 2018.
 • Dostępność czasowa w transporcie indywidualnym i publicznym oraz jakość życia i zaplecza biznesowego w Radomiu, zlecający: Związek Liderów Sektora Usług Biznesu (ABSL), 2018.
 • Ekspertyza naukowa dotycząca oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa w kontekście wymogu wyodrębnienia obszaru dzielnicy ze względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze, określonego w § 72 Statutu Miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 1934/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa, zlecający: Urząd Miasta Krakowa, 2017 (z: B. Domański, K. Gorczyca, K. Gwosdz, M. Surmacz-Wybrańczyk, A. Zborowski)
 • Aktualizacja założeń rehabilitacji osiedli w zabudowie blokowej na terenie gminy miejskiej Kraków, zlecający: Urząd Miasta Krakowa, 2017 (z. K. Gorczyca, A. Kocaj).

 • I miejsce w kategorii prace doktorskie w Konkursie im. Marszałka Marka Nawary „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030” w 2023 r.
 • I Nagroda w czwartej edycji konkursu im. Konrada Czapiewskiego pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią w 2023 r.
 • Stypendium Ministra Nauki i Edukacji dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.
 • I Nagroda Publiczności podczas Salonu Gigantów Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.
 • Nominacja do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 (Centrum Inteligentnego Rozwoju).
 • I miejsce w konkursie DOCup w kategorii działalność naukowa (Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich), 2021.
 • I miejsce (zespołowo) w konkursie DOCup w kategorii wydarzenie naukowe (Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich), 2021.
 • Stypendium w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2020.
 • Zwycięzca Salonu Gigantów Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.
 • I miejsce w II konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat rozwoju obszarów wiejskich w dziedzinie nauk społecznych, organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskich, 2019.
 • Nagroda główna w konkursie na doroczną nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich za pracę magisterską pracę dyplomową z zakresu gospodarki przestrzennej, 2018.
 • Wyróżnienie w XXVII edycji konkursu prac magisterskich im. Jana i Wojciecha Wawrzynków, 2018.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, 2016.
 • Stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Estreichera, Uniwersytet Jagielloński, 2016.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, 2015.